Start
ePUAP
Informacje dodatkowe
Podsumowanie
Zakończenie
Po co?
Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP) służy do nieodpłatnego zakładania i prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej przez podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dla kogo?
SSDIP został zbudowany w celu ułatwienia obywatelom dostępu do informacji publicznej poprzez ujednolicenie struktury założonych w jego ramach stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. SSDIP zawiera jednolite menu przedmiotowe dla wszystkich podmiotów o tych samych kompetencjach oraz zintegrowany mechanizm wyszukujący informacje według predefiniowanych kryteriów.

Jak?

Podmioty będące podmiotami publicznymi
Podmioty, które posiadają konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) oraz uzyskały w MAC funkcjonalności ePUAP Podmiotu Publicznego powinny:
 • złożyć wniosek do Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) o nadanie uprawnień dostępu do SSDIP, na adres e-mail: ssdip-pomoc@coi.gov.pl
 • założyć stronę podmiotową BIP zgodnie z procedurą określoną w SSDIP
Podmioty, które nie posiadają konta na platformie ePUAP, aby założyć stronę podmiotową BIP powinny:
 • założyć konto na platformie ePUAP, a następnie, przy wykorzystaniu założonego konta, utworzyć konto reprezentowanego przez siebie podmiotu publicznego
 • złożyć wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC) o aktywowanie funkcjonalności ePUAP dla podmiotu publicznego
 • złożyć wniosek do COI o nadanie uprawnień dostępu do SSDIP na adres e-mail: ssdip-pomoc@coi.gov.pl
 • założyć stronę podmiotową BIP zgodnie z procedurą określoną w SSDIP

Podmioty niebędące podmiotami publicznymi, lecz wykonujące zadania publiczne
Podmioty, które posiadają konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) powinny:
 • złożyć wniosek do Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) o nadanie uprawnień dostępu do SSDIP, na adres e-mail: ssdip-pomoc@coi.gov.pl
 • założyć stronę podmiotową BIP zgodnie z procedurą określoną w SSDIP
Podmioty, które nie posiadają konta na platformie ePUAP, aby założyć stronę podmiotową BIP powinny:
 • założyć konto na platformie ePUAP, a następnie, przy wykorzystaniu założonego konta, utworzyć konto reprezentowanego przez siebie podmiotu
 • przesłać oświadczenie (skan wypełnionego i podpisanego dokumentu) do COI na adres e-mail: ssdip-pomoc@coi.gov.pl w celu nadanie uprawnień dostępu do SSDIP
 • założyć stronę podmiotową BIP zgodnie z procedurą określoną w SSDIP
dalej